बल्हारशाह वनपरिक्षेत्रात वाघाच्या दोन पिल्लांचा मृत्यू, एक जखमी

0
402

जिल्हा प्रतिनिधी (यश कायरकर):
बल्हारशाह वनपरिक्षेत्रातील कळमणा उपक्षेत्रातील क्षेत्रीय कर्मचारी हे वनात गस्त करत असतांना त्यांना नियतक्षेत्र कळमणा मधील वनखंड क्रमांक 572 मध्ये एक अशक्त वाघाचा बछडा दिसुन आला.त्यानी वरिष्ठाशी संपर्क साधून त्याला तात्काळ रेसक्यु केले व त्या वाघाचा बछडाला प्राथमीक उपचारा करीता वन्यजीव उपचार केन्द्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर येथे नेण्यात आले.


प्राप्त माहितीनुसार  बछडा ही मादी असुन तिचे वय अंदाजे 5 महिने असल्याने तीला वन्यजीव उपचार केन्द्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचे निगरानीत ठेवण्यात आलेले आहे.
त्यानंतर त्याच परिसरात तपास केले असता दोन ठिकाणी दोन वाघाचे बछडे मृता अवस्थेत आढळुन आले.
त्याबाबत मौका पंचनामा करून वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 अन्वये प्राथमीक वन गुन्हा क्रमांक 08945/223615/2023 दि. 07 ऑगस्ट 2023 रोजी मृत वाघाचे बछडाचे शव ताब्यात घेवुन शवविच्छेदना करीता वन्यजीव उपचार केन्द्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर येथे नेण्यात आले.
मृत दोन्ही बछडाचे शवाचे शवविच्छेदन डॉ. कुंदन पोडचलवार, पशुवैद्यकीय अधिकारी, वन्यजीव उपचार केन्द्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर व डॉ.दिलीप पी.जांभुळे, पशुधन विकास अधिकारी, बल्हारपुर यांनी केले
असुन शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मृत्युचे कारण सांगता येईल असे नरेश भोवरे, वनपरीश्रेत्र अधिकारी बल्हारशाह यांनी म्हटले आहे.
सदर प्रकरणाचा पुढील तपास श्रीमती.श्वेता बोड्डु, उपवनसंरक्षक मध्य चांदा वनविभाग चंद्रपुर, शेख तौसीफ शेख हैदर, सहाय्यक वनसंरक्षक (वनी व वन्य ) यांचे मार्गदर्शनात नरेश भोवरे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी बल्हारशाह हे करीत आहे.

सदर कार्यवाही पुर्ण करण्याकरीता बि. टि. पुरी, क्षेत्र सहाय्यक कळमणा व वनरक्षक एस.पी.नन्नावरे, पि. एच. आनकाडे, एम. जी. धाईत, कु. भारती तिवाडे,  एस. एस. नैताम, टि.ओ. कामले,  एस. एम. बोकडे,  ए.बी. चौधरी व PRT टीम कळमणा व किन्ही यांनी सहकार्य केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here