चिमूर वनक्षेत्रात अवैध रेती उत्खनन करणारे JCB मशीन वन विभागाच्या ताब्यात

0
198

चिमुर उपक्षेत्रातील कर्मचारी आर. मेश्राम, क्षेत्र सहाय्यक चिमूर,  ए. एम. मेश्राम, वनरक्षक चिमुर, कु. एल. बी. बोनगीरवार, वनरक्षक झरी व इतर मजुरासह कक्ष क्र. 368  बिट मध्ये दि. ३१  जानेवारी 2024 रोजी सायंकाळी ६ वाजताच्या सुमारास गस्त करीत असतांना त्यांना जंगलात वाहनाचा आवाज ऐकू येतात त्यानी खात्री करण्यास गेले असता  वनक्षेत्रातील नाल्यावर JCB ने रेम्प तयार करतांना आढळले, त्यांना विचारणा केली असता रेती काढण्यासाठी रैम्प तयार करीत आहो असे सांगितले.

सदर प्रकरणाची माहीती  वनकर्मचाऱ्यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकारी के. बी. देऊरकर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक) यांना दिली व ते लगेच घटनास्थळी हजर झाले. त्यानंत्तर अवैधरित्या वनक्षेत्रात उत्खनन करणारे JCB मशीन जप्त करुन वनपरिक्षेत्र कार्यालयात केले व भारतीय वनअधिनियम 1927 चे कलम 33(1), अ, ब, 41 व 42 अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला व पुढील तपास वन विभाग करीत आहे.
सदर कार्यवाही मा. उपवनसंरक्षक, ब्रहपुरी वनविभाग, ब्रम्हपुरी, सुनिल हजारे, सहाय्यक वनसंरक्षक (तदू), ब्रम्हपुरी वनविभाग, ब्रम्हपुरी के. बी. देऊरकर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे मार्गदर्शनाखाली करण्यात येत असून जप्त कार्यवाहीत आर. डी. मेश्राम, क्षेत्र सहाय्यक, चिमूर  यु, बी, लोखंडे, क्षेत्र सहाय्यक, मुरपार आर. डी. नैताम, वनपाल (संरक्षण व अतिक्रमण निर्मूलन) खडसंगी (चिमुर), ए. पी. पोटे, वनरक्षक (संरक्षण व अतिक्रमण निर्मूलन) खडसंगी (चिमुर)  आर. बो केदार, वनरक्षक नियतक्षेत्र मान्सुली ए. एम. मेश्राम, बनरक्षक नियतक्षेत्र चिमुर आर. डब्लू हजारे, वनरक्षक नियतक्षेत्र गदगाव, कु एल. बी. बोनगीरवार, वनरक्षक नियतक्षेत्र झरी, तसेच अविनाश डफ, विनोद श्रीरामे व रविंद्र नन्नावरे यांनी सहकार्य केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here