कोव्हीड -१९ च्या अनुषंगाने ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाकरिता शासनाचे अटीशर्ती

0
183

कोव्हीड -१९ च्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यासाठी ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील निसर्ग पर्यटन/ सफारी करिता महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई  यांच्या आदेशानुसार ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात कोर व बफर क्षेत्रात जिप्सी वाहन, कॅन्टर व मिनी बस या वाहनाने पर्यटन करिता शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांस अनुसरून कोव्हीड -१ ९ या विषाणूचा वाढता प्रसार लक्षात घेता पर्यटक, मार्गदर्शक, जिप्सी चालक, निसर्ग मार्गदर्शक, गेट मॅनेजर व कर्मचारी या सर्वांनी संपूर्ण लसीकरण केलेले असावे. अन्यथा व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटनासाठी प्रवेश दिला जाणार नाही, याची सर्वानी नोंद घ्यावी.  लसीच्या दोन्हीही  डोस घेतलेले  असावे  तसेच दुसरा डोस घेतल्या नंतर १४ दिवस झालेले असावे. एकाच कुटूंबातील त्य वनक्षेत्रात अथवा अन्यत्र फेकले जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, पर्यटन वाहनात बसण्यापूर्वी सर्वांनी सॅनिटायझरने हात निर्जंतुक करणे बंधनकारक असेल. त्याशिवाय कोणालाही जिप्सी मध्ये बसू दिले जाणार नाही/ प्रवेश दिला जाणार नाही, प्रवेश द्वारावर येण्यापूर्वी जिप्सीधारकांनी त्यांच्या जिप्सीमध्ये बसणाऱ्यांसाठी सॅनिटायझर ठेवणे बंधनकारक आहे,  तसेच जिप्सीधारकांनी जिप्सीची प्रवेश द्वारावर येण्यापूर्वी जिप्सीची साफसफाई व निर्जंतुकीरण करणे आवश्यक राहील, पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृहे स्वच्छ ठेवण्यात येतील. प्रत्येक वापरानंतर स्वच्छतागृहे निर्जंतुकीरण करण्यात येईल, पर्यटन प्रवेशद्वारावर जिप्सीचे चाके निर्जुतीकरण करण्याची सुविधा असणार असून तसे करणे बंधनकारक राहील, पर्यटन प्रवेश द्वारावर जिप्सीचे चाके निर्जुतीकरण करण्याची सुविधा असणार असून तसे करणे बंधनकारक राहील, भ्रमंती दरम्यान कोणालाही कोणत्याही कारणास्तव वाहनातून खाली उतरता येणार नाही,  विना मास्क कोणालाही प्रवेश देण्यात येणार नाही. सफारी दरम्यान सुध्दा मास्क घालणे बंधनकारक राहील उल्लंघन करणाऱ्यांना रुपये १०००/- दंड आकारण्यात येईल,  सफारी दरम्यान व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रात सुध्दा वाहनांची गर्दी रोखण्यात यावी, उल्लंघन केल्यास संबंधित जिप्सी चालक तसेच पर्यटकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. सफारी नंतर पर्यटक/ मार्गदर्शक यांनी प्रवेश द्वारावर थांबून गर्दी करणे प्रतिबंधित राहील व तसे आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल.
अशा प्रकारचे सर्व गेटवर नोटीस देण्यात आले आहेत व तसेच कोर/ बफर उपसंचालक यांना नियमाचा पालन करण्याचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here