युवा बिबट्याचा झुंजीत मृत्यू ?

0
652

यश कायरकर:

सिंदेवाही वनपरिक्षेत्रातील उपक्षेत्र सिंदेवाही, नियतक्षेत्र डोंगरगांव मधिल मौजा चारगांव (बडगे) नजीकचे वनक्षेत्रात बिबट मृत अवस्थेत आज दि. 09.12.2021 आढळुन आले असल्याची माहीती अधिनिस्त वनकर्मचारी यांचे कडून भ्रमणध्वनी व्दारे प्राप्त झाली. त्यानुसार निम्नस्वाक्षरीकर्ते हे अधिनिस्त वनकर्मचारी यांना घेवून मोकास्थळी पोहचले. घटनेची पाहणी केली असता, घटनास्थळावर 1 बिबट (नर) वय अंदाजे 7 वर्ष. मृत अवस्थेत पडून असल्याचे आढळले.


सदर घटनेची माहीती वरिष्ठ अधिकारी यांना भ्रमणध्वनी व्दारे कळविण्यात आली. त्यानंतर  दिपेश मल्होत्रा, उपवनसंरक्षक, ब्रम्हपुरी वनविभाग, ब्रम्हपुरी यांचे मार्गदर्शनाखाली घटनास्थळावर  आर. एम. वाकडे, सहायक वनसंरक्षक, (तेंदू व वन्यजीव) ब्रम्हपुरी वनविभाग, ब्रम्हपुरी, विवेक करंबेकर, मानद वन्यजीव रक्षक ब्रम्हपुरी वनविभाग व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांचे प्रतिनिधी, डॉ. एस. एस. गव्हारे, पशुधन विकास अधिकारी, श्रेणी -1, सिंदेवाही, डॉ. विनोद सुरपाम, पशुधन विकास अधिकारी, (विस्तार) पंचायत समिती, सिंदेवाही हे हजर होवून मृत बिबटचे निरिक्षण केले.
सदर बिबट्याचे सर्व अवयव शाबुत असल्याची खात्री केली. तसेच मृत बिबट व मोक्यावरील परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर सदर बिबटचे मृत्यू वाघाचे झुंजीत झाले असावे, असा प्राथमीक अंदाज पशुचिकीत्सक यांनी वर्तवीला. मौका स्थळाची चौकशी करून हे
प्रकरण शिकारीचे नाही याची खात्री वरिल सर्व उपस्थित अधिकारी यांनी केल्यानंतर उपस्थित अधिका-याच्या समक्ष मौका पंचनामा करण्यात आला. वरिष्ठांच्या आदेशान्वये मध्यवर्ती काष्ट भांडार, सिंदेवाही येथे दुपारी 1.15 वाजता पासुन डॉ. एस. एस. गव्हारे, डॉ. विनोद सुरपाम यांनी सदर मृत बिबट्याचे शवविच्छेदन करून उत्तरिय तपासणी करीता पुढील प्रमाणे नर बिबटचे सॅम्पल 1) आतडी 2)लिव्हर, 3) किडनी, 4) स्टमक, 5) लंग्ज ईत्यादी विसेरा घेण्यात आले.
सदर बिबटचे (नर) शवविच्छेदन झाले नंतर वन अधिकारी व उपस्थित सर्व अधिकारी व पंचाच्या उपस्थितीत सदर बिबटचे (नर) दहन करून त्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावण्यात आली.
सदर नमुने उत्तरिय तपासणी करीता प्रयोग शाळेत पाठविण्यात येणार असुन, उत्तरिय तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर व पशु वैद्यकीय अधिकारी, यांचे शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झालेनंतर मृत्यूचे खरे कारण स्पष्ट होईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here