अंधश्रद्धेमुळे वन्यजीवांचे आणि पर्यावरणाचे अस्तित्व धोक्यात

0
732

अंधश्रद्धा विरोधी कायद्या अंतर्गत थोतांड बुवा बाबांवर व्हायला पाहिजे कठोर कारवाई.
अघोरी पूजा आणि गुप्तधन याकरता वापरतात प्राण्यांचे अवयव. साप, कासव, वाघ, अस्वल, घुबड, वटवाघूळ यांचे अवयव. अंधश्रद्धेपोटी मारले जातात हजारो प्राणी पक्षी, आणि पर्यावरणही धोक्यात.
ढोंगी बुवा बाबा समाजात गैरसमज पसरवून प्राण्यांच्या अवयवांचा ही गोरखधंदा राजरोसपणे करतात. पैशाचा पाऊस पाडणे, कजली काढून गुप्तधन मिळवून देणे, असाध्य बिमारी दुर करणे, दैवी शक्ती प्राप्त करून देणे, आणि लैंगिक क्षमता वाढवणे, सारख्या गोष्टींकरिता लोकांना वेगवेगळे प्राणी, पक्षी, सरीसृप यांचे अवयव उपलब्ध करून द्यायला सांगतात व या नादातच हजारो प्राण्या पक्षांची शिकार आणि तस्करी केली जाते.
यात वेगवेगळ्या प्राण्यांबद्दल वेगवेगळ्या अंधश्रद्धा आपल्या देशात रुजविण्यात आलेल्या आहेत. साप, बेडूक, कासव, सारखे सरीसृप. कावळा, घुबड, वटवाघूळ, सारखे पक्षी. वाघ , अस्वल, खवल्या मांजर या सारख्या प्राण्यांबद्दल ही वेगवेगळ्या अंधश्रद्धा आहेत.
यात मांढूळ(Earth Boa) या सापाबद्दल, तो दोन तोंड असलेला साप आहे अशी फार मोठी अंधश्रद्धा लोकांमध्ये पसरलेली आहे. आणि कजली काढणे, गुप्तधन शोधणे याकरिता या सापाचा वापर करतात. त्यामुळे याची मागणी खूप आहे व याची तस्करी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. वास्तविक ते मध्ये एकच तोंड असलेल्या या सापाची शेपटी कडील भागही तोंडा सारखाच आखूड असल्यामुळे दुरून पाहताना दोन तोंड असल्याचा भास या सापाबद्दल होतो. आणि याची मागणी आणि किंमत ही लाखो – करोडो मध्ये असल्यामुळे ढोंगी बाबा आणि तस्कर याच्या शेपटीच्या बाजूला जळालेल्या अगरबत्तीने किंवा गरम तारेने डोळ्यांच्या सारखे व्रन करतात. व दोन तोंड असल्याचे भासवून लोकांची फसवणूक करून पैसे लुबाडतात.त्याचबरोबर कासवां बद्दल सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अंधश्रद्धा आहे त्याचा पाऊस पाडणे, गुप्तधन शोधण्याकरता. 21 नक्की कासव, 5 किलो वजनाचा काळा कासव, यांच्या शोधात अनेक कासव पकडले जातात. आणि फार मोठ्या प्रमाणात या कासवांची तस्करी केल्या जाते. ‘पैशाच्या पाऊस’ पाडण्याच्या नादात हजारो कासव मारले जातात. मात्र आजपर्यंत कुठेही पैशाचा पाऊस पडून कोणीही श्रीमंत झाल्याच्या घटना घडलेल्या नाही. मात्र हजारो लोक कारागृहात गेलेले आहेत.
त्यानंतर घुबड , वटवाघूळ सारखे पक्षी ही अंधश्रद्धेचे बळी पडत आहेत . घुबड हा पक्षी लक्ष्मीचा वाहन समजून त्याचा वापर हा अघोरी पूजा करण्याकरता केला जातो. मटक्याचे आकडे पाहने गुप्तधन शोधणे पैशाचा पाऊस पाडणे इतरांना वशीकरण करणे यासारख्या थोतांड अंधश्रद्धा मुळेच या पक्ष्याच्या संख्येत लक्षणीय घट होत आहे . मात्र हा उंदरांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवनारा शेतकऱ्यांचा मित्रच आहे.
यानंतर म्हणजे वाघ, अस्वल, खवले मांजर, यांच्यासारख्या प्राण्यांच्या बाबतीत गैरसमज, अंधश्रद्धा पसरवून त्यांच्या अवयवांना वापरून ढोंगी बाबा अघोरी पूजा , खान्यामध्ये करतात आणि त्याकरिता या प्राण्यांची मोठ्या प्रमाणात शिकार केली जाते आणि तस्करी केली जाते. वाघाचा कातडीचा, पैशाचा पाऊस पाडणे करता , नखे आणि दात यांचे तावित बनवून गळ्यात लटकवून शारीरिक दुर्बलता दूर करण्याकरता, मिशां चा वापर जेवणामध्ये करून आपल्या दुष्मनाला संपवणे , वाघाचे सुळ आणि नख वापरून चांगले दिवस येतील, तर त्याच्या हाडांची भुकटी करून खाल्ल्याने मर्दानी ताकद वाढते असे गैरसमज आहेत.
त्यासोबत ‘अस्वल’ या प्राण्याच्या सुद्धा यांचा नखांचा वापर वाईट शक्ती पासून दूर ठेवण्याकरता आणि अस्वल च्या गुप्तांगा चा वापर जेवनात करुन स्वतःची लैंगिक क्षमता वाढविण्याकरिता म्हणून मुर्खपणे केला जातो, तर खवल्या मांजर यांच्या खवल्या पासून अंगठी बनवून ती बोटात घातल्यास मुळव्याध सारख्या त्रासदायक शारीरिक व्याधी दूर केल्या जातात असाही तर्कहीन गैरसमज लोकांत पसरविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ‘ऊदवी’ खाऊन शेतकऱ्यांचा आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणारे अस्वल आणि खवल्या मांजर हे अंधश्रद्धेचे बळी पडून विलुप्ततिच्या सीमेवर पोहोचले आलेले आहे.
अशा प्रकारे पर्यावरणात महत्त्वाचा घटक असलेले अनेक प्राणी हे या ढोंगी बुवा बाबांच्या समाजात पसरलेल्या गैरसमज, अंधश्रद्धा व प्राण्यांच्या अवयवांच्या मागणीमुळे दरवर्षी हजारो प्राणी , पक्षी, साप, पकडून त्यांची तस्करी केली जाते त्यांची हत्या केली जाते . फक्त शिकार करणाऱ्या वरच नाही तर त्या भोळ्या भाबड्या लोकांना अंधश्रद्धेच्या जाळात फसवनार्या या ढोंगी बुवा, बाबांच्या विरोधात वन्यजीव संरक्षण अधिनियमानुसार व सोबतच जादूटोणाविरोधी कायदा 2013 नुसार ही यांच्यावर कठोर कारवाई होणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. सोबतच वन विभागानेही जंगल परिसरातील लोक गावागावांमध्ये अशा थोतांड, अंधश्रद्धांच्या विरोधात मार्गदर्शन करून जनजागृती करणे ही अत्यावश्यक झालेले आहे.
✍️ यश कायरकर , (9881823083)
वन्यजीव अभ्यासक,
सचिव अ.भा. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, नागभिड

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here